Drumul catre perfecţiune!
Scopul programului este creşterea profesionalismului în managementul proiectelor.

     Obiectivul programului este asigurarea unei pregătiri post- universitare academice de tip masterat în managementul proiectelor, în condiţiile utilizarii tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

     Masteratul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care sunt interesaţi sa lucreze în proiecte şi să conduca echipe de proiect, în diverse domenii; precum şi tuturor cetaţenilor români şi ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European şi ai Confederatiei Elvetiene. Participanţii la aceste programe au calitatea de student, cu toate drepturile şi obligaţiile acestei calităţi.


Facultatea de Management

     Facultatea de Management reprezintă una din componentele esenţiale ale invăţămantului economic superior din Romania, bazele sale constitutive punandu-se prin insaşi Legea de infiinţare a Academiei de Inalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti (Aprilie 1913).

     Ca instituție, Facultatea de Management are, printre scopurile fundamentale ce îi justifică existenţa, furnizarea de specialiști bine pregătiți în domeniul managerial pentru piața muncii. Eforturile corpului profesoral sunt dirijate, la ciclul de licență, pe furnizarea unor competenţe şi cunoștințe absolut necesare absolvenților noștri pentru a reuși în firmele în care aceștia se vor angaja. În acest context, consider necesară concentrarea eforturilor pe integrarea şi utilizarea de noi metode de predare şi valorificarea cunoștințelor dobândite de colegii noștri prin stagiile de pregătire doctorală sau post-doctorală la universități de prestigiu din străinătate.

     Toate marile universităţi apreciate internațional sunt focalizate pe programele de masterat şi doctorat. În acest context, facultatea noastră vă propune programe de masterat de cercetare și profesionale de calitate, în condițiile unei amplificări a procesului de integrare a cercetării ştiinţifice în cadrul acestora. Recunoașterea calităţii acestora este făcută atât prin cererea din partea candidaţilor pentru programele de consultanță, resurse umane, managementul proiectelor sau managementul afacerilor, cât și prin procentul ridicat de angajare al absolvenților acestor programe.

Asociaţia Project Management România

     Asociaţia Project Management România a fost înfiinţată în anul 2000 şi din 2002 este afiliată la Asociaţia Internatională pentru Managementul Proiectelor - IPMA. În prezent, în asociaţie sunt înscrişi peste 120 membri, persoane fizice şi juridice.

     Asociaţia Project Management România promovează profesionalismul în proiecte, în principal prin: consolidarea statutului formal al specialiştilor în managementul proiectelor, elaborarea de standarde în managementul proiectelor, promovarea unei terminologii corecte în managementul proiectelor, derularea unui program de certificare, cu recunoastere internatională, organizarea de întâlniri, dezbateri între specialistii din managementul proiectelor, editarea unor publicaţii în special în format electronic, sprijinirea cercetărilor în managementul proiectelor.