Programe de masterat

Oferta de programe de masterat a Facultății de Management este următoarea:

1. Managementul afacerilor

2. Managementul afacerilor prin proiecte - detalii suplimentare pe site-ul programului www.management.ase.ro/mapp

3. Managementul serviciilor de sanatate

4. Consultanta in management si dezvoltarea afacerilor

5. Managementul resurselor umane

6. Managementul Proiectelor

7. Management si marketing international

8. Managementul Afacerilor Mici si Mijlocii

9. Managementul afacerilor (Piatra Neamț) 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (denumită în continuare A.S.E.) este o Universitate de Cercetare Avansată şi Educaţie care funcţionează pe baza principiului autonomiei şi al răspunderii publice şi care dispune de libertate universitară, potrivit legislaţiei în vigoare.

Programele de studii universitare de licenţă / masterat în Management funcţionează în cadrul A.S.E., instituţie de învăţământ superior înfiinţată sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale", în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 12 din 13 aprilie 1913. Denumirea actuală a universităţii datează din anul 1967. A.S.E. este universitate de stat, instituţie de învăţământ superior, cercetare, asistenţă de specialitate şi formare continuă. A.S.E. este o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România. Principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta A.S.E..

A.S.E. are ca obiectiv fundamental pregătirea viitorilor economişti, derularea programelor de educaţie continuă (postuniversitare, de masterat, doctorat, perfecţionare etc.), precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul economic şi al administraţiei publice. A.S.E. doreşte să rămână cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior economic şi de administraţie publică din România şi să se califice printre primele universităţi din Europa prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţământ, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi social naţional şi internaţional. Prin programe de învăţământ derulate pe 11 facultăţi, A.S.E. asigură societăţii româneşti şi, în principal, economiei naţionale, economişti şi specialişti în administraţia publică. Totodată, asigură continuarea studiilor prin învăţământul de masterat, cursuri postuniversitare şi doctorat, în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai învăţământului superior. A.S.E. urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în domeniul economic pe plan mondial – misiune declarată în Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2007-2014 şi 2011-2020. Programele de studii universitare de masterat sunt ancorate in planul strategic al facultatii de Management pe intervalul 2012-2016.

Prin misiunea asumată, programele se încadrează în coordonatele misiunii generale a A.S.E. de pregătire a viitorilor economişti, de derulare a programelor de educaţie continuă (postuniversitare, de masterat, doctorat, perfecţionare etc.), precum şi de cercetare ştiinţifică în domeniul economic. Prin planurile lor de învăţământ, programele de studii universitare de masterat vor asigura absolvenţilor săi competenţe în următoarele domenii de activitate, în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor.

GHID DE ELABORARE A LUCRARILOR DE MASTERAT